PERPET s.r.o., Divize kovovýroby, dopravy, logistiky, manipulační techniky
Česky Deutsch English FranceŠipkadržitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
Šipkadržitel certifikátu ČSN 73 2601 - Z2: 1994

Politika jakosti

Hlavním motivem činnosti společnosti PERPET, s.r.o. je při efektivním využití sil a prostředků organizace co nejlépe plnit požadavky zákazníka a maximálně rychle a kvalitně uspokojovat jeho potřeby. V zájmu udržení a neustálého zlepšování získané pozice na trhu, vyhlašuje firma PERPET, s.r.o., zastoupená jednatelem , následující dlouhodobou koncepci politiky jakosti. Tato politika jakosti se odráží v následujících

záměrech:

 • Stabilizovat získanou pozici na trhu ve výrobě ocelových konstrukcí s maximální snahou plnit stále náročnější požadavky a potřeby zákazníka
 • Zlepšovat stávající úroveň poskytovaných služeb s možností rozšíření o specializované přepravy a se zaměřením na nové trendy
 • Rozšiřovat stávající služby v oblasti komerčního skladování, včetně skladování atypických materiálů dle přání zákazníka
 • Prohlubovat systém jakosti dle norem ČSN ISO 9001:2001 jako systém řízení firmy se zaměřením především na potřeby, očekávání a spokojenost zákazníka a prosperitu jakosti organizace a od toho se odvíjející proces trvalého zlepšování
 • Zajišťovat a trvale zlepšovat pracovní podmínky pro zaměstnance společnosti a tím přispívat ke kvalitě výrobků a služeb společnosti

Při splnění těchto záměrů je nezbytná úzká součinnost celého pracovního kolektivu.

Vedení společnosti očekává od zaměstnanců

 • Zodpovědný a iniciativní přístup k práci s trvalou snahou po jejím zkvalitnění
 • Neustálé vědomí, že cílem naší činnosti je spokojený zákazník
 • Ztotožnění se s pocitem sounáležitosti k firmě a podílení se na vytváření jejího dobrého jména
 • Soustavné sebevzdělávání

Vědomo si své role, přijímá vedení společnosti tyto závazky:

 • Příkladným způsobem bude uplatňovat systém řízení tak, aby byl v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2001
 • Pro splnění strategických záměrů i konkrétních cílů a úkolů zabezpečí vedení společnosti potřebné zdroje
 • Pravidelně bude prověřovat systém jakosti a prohlubovat jej.

 

Ing. Petr Peroutka
jednatel společnosti

Držitel certifikátů ČSN 73 2601 - Z2: 1994, rošíření a), ČSN EN ISO 9001:2001
počet přístupů: 163217 (c)2007 Perpet s.r.o. webdesign eLoading